Navigare necesse est, vivere non est necesse  /   Żeglowanie jest koniecznością, życie nie jest koniecznością !